Line : @songkiat

Tel.095-949-4235(ปุ๋ม) 095-159-2462(หมู)

สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ

Follow Us : ติดตามเรา

นโยบายทรงเกียรติ์

บริษัท ทรงเกียรติ์ การพิมพ์ จำกัด มีนโยบายที่ใช้วัตถุดิบที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น หมึกหมึกพิมพ์ที่ทำจากถั่วเหลือง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการเป็นมะเร็ง เป็นต้น และมีทีมงานที่ดี ติดต่อได้สะดวก จนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าเป็นจำนวนมาก

"ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

มุ่งพัฒนางานพิมพ์"


ป้ายปักหน้าเค้ก

ป้ายปักหน้าเค้ก ใช้กระดาษ Food Grade ที่สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Design สวยๆ ใช้ปักตกแต่งบนหน้าเค้กและขนมอื่นๆ ทางเรามี บริการจัดส่งทั่วประเทศทั้งราคาส่ง-ปลีก
ป้ายปักหน้าเค้ก ขนาด 5.8x8.5cm
ป้ายปักหน้าเค้ก 1
ป้ายปักหน้าเค้ก 2
ป้ายปักหน้าเค้ก 3
ป้ายปักหน้าเค้ก 4
ป้ายปักหน้าเค้ก 5
ป้ายปักหน้าเค้ก 6
ป้ายปักหน้าเค้ก 7
ป้ายปักหน้าเค้ก 8
ป้ายปักหน้าเค้ก 9
ป้ายปักหน้าเค้ก 10
ป้ายปักหน้าเค้ก 11
ป้ายปักหน้าเค้ก 12
ป้ายปักหน้าเค้ก 13
ป้ายปักหน้าเค้ก 14
ป้ายปักหน้าเค้ก 15
ป้ายปักหน้าเค้ก 16
ป้ายปักหน้าเค้ก 17
Now Loading . . .