Line : @songkiat

Tel.095-949-4235(ปุ๋ม) 095-159-2462(หมู)

สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ

Follow Us : ติดตามเรา

นโยบายทรงเกียรติ์

บริษัท ทรงเกียรติ์ การพิมพ์ จำกัด มีนโยบายที่ใช้วัตถุดิบที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น หมึกหมึกพิมพ์ที่ทำจากถั่วเหลือง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการเป็นมะเร็ง เป็นต้น และมีทีมงานที่ดี ติดต่อได้สะดวก จนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าเป็นจำนวนมาก

"ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

มุ่งพัฒนางานพิมพ์"


โบรชัวร์-แผ่นพับ

ทางบริษัทเรา สามารถออกแบบและจัดพิมพ์โบรชัวร์ให้มีความโดดเด่น ทันสมัย เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของท่าน โบรชัวร์ของเราสามารถผลิตได้ทั้งการเคลือบเงา เคลือบด้าน ยูวีเฉพาะจุด ปั้มนูน ปั้มจม ฮอตแสตมป์(สีเงิน สีทอง หรือสีอื่นๆ) ปั้มไดคัตให้มีรูปร่างต่างๆได้
โบรชัวร์ แผ่นพับ 1
โบรชัวร์ แผ่นพับ 2
โบรชัวร์ แผ่นพับ 3
โบรชัวร์ แผ่นพับ 4
โบรชัวร์ แผ่นพับ 5
โบรชัวร์ แผ่นพับ 6
โบรชัวร์ แผ่นพับ 7
โบรชัวร์ แผ่นพับ 8
โบรชัวร์ แผ่นพับ 9
โบรชัวร์ แผ่นพับ 10
Now Loading . . .