Line : @songkiat

Tel.095-949-4235(ปุ๋ม) 095-159-2462(หมู)

สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ

Follow Us : ติดตามเรา

นโยบายทรงเกียรติ์

บริษัท ทรงเกียรติ์ การพิมพ์ จำกัด มีนโยบายที่ใช้วัตถุดิบที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น หมึกหมึกพิมพ์ที่ทำจากถั่วเหลือง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการเป็นมะเร็ง เป็นต้น และมีทีมงานที่ดี ติดต่อได้สะดวก จนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าเป็นจำนวนมาก

"ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

มุ่งพัฒนางานพิมพ์"


รับส่งไฟล์

การส่งไฟล์งาน

1.ส่งทาง E-Mail : printing@songkiat.co.th
2.ส่ง CD ไฟล์มาที่
บริษัท ทรงเกียรติ์การพิมพ์ จำกัด
เลขที่ 582 หมู่ที่ 12 ซอยเพชรเกษม 118 ถนนเพชรเกษม
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
หรือใช้แบบฟอร์มติดต่อสอบถามด้านล่างนี้
Now Loading . . .