Line : @songkiat

Tel.095-949-4235(ปุ๋ม) 095-159-2462(หมู)

สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ

Follow Us : ติดตามเรา

นโยบายทรงเกียรติ์

บริษัท ทรงเกียรติ์ การพิมพ์ จำกัด มีนโยบายที่ใช้วัตถุดิบที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น หมึกหมึกพิมพ์ที่ทำจากถั่วเหลือง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการเป็นมะเร็ง เป็นต้น และมีทีมงานที่ดี ติดต่อได้สะดวก จนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าเป็นจำนวนมาก

"ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

มุ่งพัฒนางานพิมพ์"


แฟ้มกระดาษ

แฟ้มกระดาษ สำหรับใส่เอกสาร ข้อมูลสินค้าเพื่อการนำเสนอ มีรูปแบบสวยงามพิมพ์ได้ทั้งนอกและด้านใน แฟ้มกระดาษสามารถผลิตได้ด้วยกระดาษแข็งใส่ห่วงเหล็ก แฟ้มกระดาษสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าหรือบริการของท่านได้
แฟ้มกระดาษ 1
แฟ้มกระดาษ 2
แฟ้มกระดาษ 3
แฟ้มกระดาษ 4
แฟ้มกระดาษ 5
แฟ้มกระดาษ 6
แฟ้มกระดาษ 7
Now Loading . . .