Line : @songkiat

Tel.095-949-4235(ปุ๋ม) 095-159-2462(หมู)

สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ

Follow Us : ติดตามเรา

นโยบายทรงเกียรติ์

บริษัท ทรงเกียรติ์ การพิมพ์ จำกัด มีนโยบายที่ใช้วัตถุดิบที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น หมึกหมึกพิมพ์ที่ทำจากถั่วเหลือง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการเป็นมะเร็ง เป็นต้น และมีทีมงานที่ดี ติดต่อได้สะดวก จนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าเป็นจำนวนมาก

"ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

มุ่งพัฒนางานพิมพ์"


กล่องบรรจุภัณฑ์ : กล่องอาหาร

กล่องอาหาร กล้อวขนม ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ทำให้สินค้ามีราคาขึ้น อีกทั้งยังช่วยป้องกันสินค้าที่อยู่ด้านใน สามารถทำให้สวยงามได้ด้วยการเคลือบ การปั้มนู้น ปั้มฟอยล์ หรือช่วยเจาะหน้าต่างโชว์สินค้าภายใน
กล่องอาหาร 1
กล่องอาหาร 2
กล่องอาหาร 3
กล่องอาหาร 4
กล่องอาหาร 5
กล่องอาหาร 6
กล่องอาหาร 7
กล่องอาหาร 8
Now Loading . . .