Line : @songkiat

Tel.095-949-4235(ปุ๋ม) 095-159-2462(หมู)

สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ

Follow Us : ติดตามเรา

นโยบายทรงเกียรติ์

บริษัท ทรงเกียรติ์ การพิมพ์ จำกัด มีนโยบายที่ใช้วัตถุดิบที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น หมึกหมึกพิมพ์ที่ทำจากถั่วเหลือง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการเป็นมะเร็ง เป็นต้น และมีทีมงานที่ดี ติดต่อได้สะดวก จนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าเป็นจำนวนมาก

"ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

มุ่งพัฒนางานพิมพ์"


ถาดใส่อาหาร / ขนม

ถาดใส่อาหาร / ขนม ถาดพิซซ่า สามารถใส่อาหารหรือขนมได้ ใช้กระดาษ Food Grade สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทางเรามี บริการจัดส่งทั่วประเทศทั้งราคาส่ง-ปลีก
ถาดใส่อาหาร/ขนม ขนาดดูใต้ภาพ กระดาษ Food Grade
ถาดใส่อาหาร ขนม 1
ถาดใส่อาหาร ขนม 2
ถาดใส่อาหาร ขนม 3
ถาดใส่อาหาร ขนม 4
ถาดใส่อาหาร ขนม 5
Now Loading . . .