Line : @songkiat

Tel.095-949-4235(ปุ๋ม) 095-159-2462(หมู)

สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ

Follow Us : ติดตามเรา

นโยบายทรงเกียรติ์

บริษัท ทรงเกียรติ์ การพิมพ์ จำกัด มีนโยบายที่ใช้วัตถุดิบที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น หมึกหมึกพิมพ์ที่ทำจากถั่วเหลือง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการเป็นมะเร็ง เป็นต้น และมีทีมงานที่ดี ติดต่อได้สะดวก จนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าเป็นจำนวนมาก

"ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

มุ่งพัฒนางานพิมพ์"


ปลอกสวมแก้ว

ปลอกกาแฟ Coffee Sleeve หรือปลอกแก้วเครื่องดื่มต่างๆ Cup Sleeve สามารถสวมได้ 3 ขนาด คือ เล็ก (12 ออนซ์) กลาง(16 ออนซ์) ใหญ่(22 ออนซ์) ซึ่งสามารถปรับขนาดได้ภายในตัว ป้องกันความร้อน-เย็น ของเครื่องดื่ม ทางเรามี บริการจัดส่งทั่วประเทศทั้งราคาส่ง-ปลีก
ปลอกสวมแก้ว ขนาด 27x8 cm
ปลอกสวมแก้ว ตัวอย่าง
ปลอกสวมแก้ว 1
ปลอกสวมแก้ว 2
ปลอกสวมแก้ว 3
ปลอกสวมแก้ว 4
ปลอกสวมแก้ว 5
ปลอกสวมแก้ว 6
ปลอกสวมแก้ว 7
ปลอกสวมแก้ว 8
ปลอกสวมแก้ว 9
ปลอกสวมแก้ว 10
ปลอกสวมแก้ว ขนาด 27x8 cm
ปลอกสวมแก้ว 9
ปลอกสวมแก้ว 10
ปลอกสวมแก้ว 11
ปลอกสวมแก้ว 12
ปลอกสวมแก้ว 13
ปลอกสวมแก้ว 14
ปลอกสวมแก้ว 15
ปลอกสวมแก้ว 16
ปลอกสวมแก้ว 17
ปลอกสวมแก้ว 18
Now Loading . . .